Slim & gezond afvallen
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring Vivolé Voeding & Leefstijlcoaching


Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website www.vivole.nl bezoekt en/of deelneemt aan een afvalprogramma in mijn praktijk of online.
Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan contact met me op via vivole@home.nl.

Als je in deze tekst ‘ik’ of ‘mij’ ziet staan, dan wordt daar formeel Francis van Laarhoven van Vivolé Voeding & Leefstijlcoaching mee bedoeld.

Ik verwerk en beveilig jouw persoonsgegevens zorgvuldig. Bij de verwerking hou ik me aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:
• duidelijk vermeld, via deze privacyverklaring, met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk
• de verzameling van persoonsgegevens beperk tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
• je om toestemming vraag om je persoonsgegevens te mogen verwerken
• passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken
• je recht respecteer om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Contactgegevens
Francis van Laarhoven
Antwerpsestraatweg 372a
4625 AD Bergen op Zoom
Tel: 0164 - 24 27 18
E-mail: vivole@home
www.vivole.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn begeleiding en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer en/of skype-adres
- E-mailadres
- Zorgverzekering en polisnummer
- Burgerlijke staat
- Beroep

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid en leefstijl
- medische gegevens
Deze informatie verstrek je op vragenlijsten en tijdens coaching gesprekken om gebruik te kunnen maken van de begeleiding bij Vivolé Voeding & Leefstijlcoaching.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je informatie te kunnen geven en afspraken te kunnen maken
- De afhandeling van betaling voor mijn diensten
- Het versturen van mijn gratis e-book en nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit van belang is voor de begeleiding
- Je informatie en opdrachten toe te sturen tijdens het begeleidingstraject
- Om persoonlijke begeleiding op maat te kunnen geven

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik maak geen gebruik van dergelijke computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierna worden ze vernietigd/ verwijderd. Ik gebruik de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
- Standaard persoonsgegevens: de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
- Persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzenden van nieuwsbrieven en gratis e-books: zolang je zelf ingeschreven wenst te blijven. Wanneer je je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief (dit kan gemakkelijk onderaan elke nieuwsbrief), word je meteen uit het systeem (www.ymlp.nl) verwijderd.
- Persoonlijke gegevens verzameld tijdens de coachgesprekken en op formulieren (inschrijfformulier, vragenlijst gezondheid en coachovereenkomst) voor het intakegesprek: maximaal 1 jaar na het laatste gesprek van een begeleidingstraject.
- Persoonsgegevens verkregen via een contactformulier (mijn website) of e-mail: maximaal 3 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend met toestemming van jou verstrekken, indien dit nodig is, voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou (bijvoorbeeld aan jouw huisarts) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Mijn website www.vivole.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden geplaatst via mijn website:
- AWstats: Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik via Yourhosting (www.yourhosting.nl), AWstats (www.awstats.org).
- Social media: Om de blogberichten van mijn website te delen via social media heb ik op mijn website een aantal social media buttons opgenomen van o.a. Facebook en Twitter. Om deze buttons te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter voor welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.
- Reactie-Module: Voor de reactie-module op mijn (blog) artikelen maak ik gebruik van het comment-systeem binnen mijn website van Website X5. Website X5 heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule aan mij verstrekt.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website www.vivole.nl zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees de privacyverklaring van deze websites voordat je deze websites gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen via vivole@home.nl. Ik reageer hierop zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Je kunt overigens onderaan elke nieuwsbrief je gegevens zelf aanpassen of je uitschrijven.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ik heb o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
  • De website van Vivolé Voeding & Leefstijlcoaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje).
  • Mijn computer is uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall (Eset).
  • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met een wachtwoord
  • Ik maak gebruik een gebruikersnaam en/of wachtwoord op al mijn systemen

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via vivole@home.nl.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-6-2018

© 2018 Vivolé

Terug naar de inhoud