Slim & gezond afvallen
Ga naar de inhoud

Disclamer


De informatie op deze website www.vivole.nl wordt door Francis van Laarhoven van Vivolé Voeding & Leefstijlcoaching met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Francis van Laarhoven verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door haar worden aangeboden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website, alsmede voor het gebruik van die informatie.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.


Francis van Laarhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Zij sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van informatie van deze website.

Op de pagina’s van www.vivole.nl zijn links naar andere websites opgenomen. Deze links naar websites van derden worden niet door mij onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.


Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.vivole.nl zijn van de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan zonder toestemming om de informatie te kopiëren of openbaar te maken.

De informatie en adviezen op deze website zijn niet ter vervanging van medisch advies van een huisarts, specialist of andere deskundige. De adviezen op deze website zijn uitsluitend suggesties die eventueel kunnen leiden tot een gezond gewicht en/of een verbetering van gezondheid en leefstijl. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven. Neem alvorens de adviezen op deze website toe te passen contact op met je huisarts of specialist. Het toepassen van de adviezen op deze website is volledig op eigen risico. Overleg altijd met je huisarts wanneer je gezondheidsklachten hebt.

Nadere informatie
Indien je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met mij opnemen via vivole@home.nl.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15-3-2018


© 2018 Vivolé

Terug naar de inhoud